Shift I

s. no. name september october
(200)
november
(200)
december
(200)
january (200) february (200) march april may
 1  hitesh rathor  165  166  159  174 174
 2  dikshit kumar panchal  153  156  164  144 156
 3  dilip kalasua  160  158  155  151 157
 4  satypal garasiya  135  128  126  146 147
 5  sanjay charpota  135  128  126  148 156
 6  mahendra kumar bhagora  154  154  152  165 169
 7  prakash bad  157  157  156  150 151
 8  lalshankar maliwad  130  128  131  155 159
 9  ashok kumar patel  155  153  147  166 168
 10  pavan kumar ninama  156  158  158  167 166
 11  rohit kumar garasiya  156  154  163  171 168
 12  piyush kalal  134  135  134  153 158
 13  kamlesh khant  151  152  153  167 166
 14  suresh khant  154  156  156  164 167
 15  nitesh yadav  153  158  160  170 167
 16  suresh chandra damor  157  155  163  168 171
 17  ravindra kumar bhoi  127  128  132  153 159
 18  kuldeep patidar  NA  NA  NA  NA NA
 19  jayesh patidar  157  160  157  168 171