Attendance of Trainee

s. no. name augest september october november december january february march april may
shift – Ist 16 24 20 24 25 25 23
 1  hitesh rathor  15  22  18  22  23  22 21
 2  dikshit kumar panchal  14  21  17  20  21  22 20
 3  dilip kalasua  13  21  17  21  21  20 19
 4  satyapal garasiya  13  21  17  20  21  21 20
 5  sanjay charpota  13  21  17  20  21  21 18
 6  mahendra kumar bhagora  15  22  17  21  22  22 21
 7  prakash bad  14  21  17  20  21  21 17
 8  lalshankar maliwad  14  21  17  20  21  20 19
 9  ashok kumar patel  14  21  17  21  22  21 22
 10  pavan kumar ninama  14  22  17  22  21  19 20
 11  rohit kumar garasiya  15  22  17  20  21  21 21
 12  piyush kalal  13  21  17  20  21  20 19
 13  kamlesh khant  14  22  17  20  22  20 21
 14  suresh khant  14  21  17  20  22  20 21
 15  nitesh yadav  14  21  17  21  22  21 21
 16  suresh chandra damor  14  22  18  21  23  24 22
 17  ravindra kumar bhoi  13  20  17  20  21  21 18
 18  kuldeep patidar  NA  NA  NA  NA  NA  NA NA
 19  jayesh patidar  13  22  17  20  22  19 19
 shift – IInd  16  24  20  24  25  25 23
 1  koshish yadav  14  22  17  20  22  23 23
 2  bapulal damor  14  23  17  21  22  21 21
 3  dipesh patidar  14  22  17  21  22  22 22
 4  ronak teli  13  22  17  20  22  22 23
 5  piyush patidar  13  21  16  21  22  24 21
 6  jayesh patidar  13  21  17  21  21  14 18
 7  govind dayama  14  21  18  21  22  23 23
 8  abhimanu singh  13  21  17  20  24  00 13
9  adarsh soni  14  21  16  20  21  20 18
 10  dilip kumar makwana  NA  22  17  20  22  22 20
 11  devendra patidar  NA  21  17  21  24  23 19
 12  manish patidar  NA  21  17  21  23  23 19
 13  deepak kumar rathote teli  NA  22  18  20  25  24 22
 14  pavan makwana  NA  21  17  20  21  22 20
 15  paramjeet singh  NA  20  17  21  21  19 18
 16  mahesh chandra damor  NA  21  16  19  21  16 20
17  pankaj kumar vagadiya  NA  11/13  16  20  22  22 19
 18  mahipal damor  NA  NA  11/12  20  22  22 20
 19  praveen patidar  NA  NA  10/12  20  21  19 19
 20  parvin kumar pargi  NA  NA  11/12  20  22  22 19
 shift – IIIrd  4  24  25  25 23
 1  vinod damor  NA  NA  3  20  21  23 21
 2  arvind kumar dodiyar  NA  NA  4  20  22  21 21
 3  abhishek katara  NA  NA  3  20  21  21 21
 4  dinesh chandra damor  NA  NA  3  20  22  21 18
 5  hitesh charpota  NA  NA  3  20  21  19 20
 6  prakash chandra damor I  NA  NA  3  20  22  21 20
 7  vijay pal damor  NA  NA  3  21  21  20 20
 8  pannalal bamaniya  NA  NA  3  19  22  18 19
 9  surya kumari khant  NA  NA  4  20  22  19 20
 10  rakesh patel  NA  NA  3  20  22  22 20
 11  ritesh  NA  NA  4  20  22 19 21
 12  prakash chandra damor II  NA  NA  3  21  22  20 19
 13  sukhalal machhar  NA  NA  3  20  22  23 21
 14  prakash bhoi  NA  NA  4  20  21  23 21
 15  mahesh nayak  NA  NA  3  20  22  19 19
 16  kapil panchal  NA  NA  4  20  21  18 19
 17  piyush panchal  NA  NA  4  20  22  21 21
 18
 19
20