SHIFT-1

s. no. name december january february march april may june july augest september
shift – Ist 200 200 200 200 200 200 200 200 200
 1 mujammil khan
 2 yaseen shekh
 3 sandeep damor
 4 himanshu patidar
 5 vikesh patidar
 6 yash jain
 7 abhishek pargi
 8 harikrishna garasiya
 9 ravindra singh ahada
 10 gopal singh chouhan
 11 mahendra pandor
 12 sohan lal pargi
 13 bhunesh kumar charpota
 14 rakesh rana
 15 laxman lal
 16 prakhar vaishnav
 17 kalu dindor
 18 rahul kumar patel
 19 anil makvana