Attendance of Trainee

s. no. name december january february march april may june july augest september
shift – Ist 17 24
 1 mujammil khan
 2 yaseen shekh
 3 sandeep damor
 4 himanshu patidar
 5 vikesh patidar
 6 yash jain
 7 abhishek pargi
 8 harikrishna garasiya
 9 ravindra singh ahada
 10 gopal singh chouhan
 11 mahendra pandor
 12 sohan lal pargi
 13 bhunesh kumar charpota
 14 rakesh rana
 15 laxman lal
 16 prakhar vaishnav
 17 kalu dindor
 18 rahul kumar patel
 19 anil makvana
 shift – IInd 26 18 24
 1 hitesh patidar
 2 kalpesh patidar
 3 nilesh kumar patidar
 4 lalit kumar khant
 5 arjun khant
 6 pavitra kalal
 7 nimesh yadav
 8 jagpal khant
9 brajesh kumar pargi
 10 shakti singh solanki
 11 surajmal kalasua
 12 rohan bhoi
 13 vikas kumar bunker
 14 rakam chand dodiyar
 15 govind patel
 16 vinod damor